İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Lisans Programı Hakkında:

İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümü 2011-2012 yılında açılmış lisans düzeyinde bir bölümdür. Türkçe eğitim verilen bölümde yabancı dil olarak İngilizce eğitimi verilmektedir.  Bölümden mezunlar, felsefeye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanır, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanırlar. Öğrenciler, lisans eğitimleri boyunca, temel felsefi kaynaklara sahip olup, felsefeye özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapma; alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanırlar. Felsefe programından mezun olan öğrenciler “Felsefe Lisans Mezunu” unvanı alırlar.

Auzef Felsefe Lisans Programına Kayıt İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Felsefe lisans programına kayıt yaptırmak için, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) ile kayıt, YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) ile kayıt, Yatay Geçiş ile kayıt ve İkinci Üniversite kapsamında sınavsız kayıt olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programına kayıt yaptırmak için, ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ndan eşit ağırlık türünde en az 200 puan almak yeterlidir.

Felsefe mezunlarının iş olanakları nelerdir?

Pedagojik Formasyon almak kaydı ile MEB’de Felsefe Grubu Öğretmenliği, akademisyenlik, yazarlık, medya, halkla ilişkiler, sinema ve edebiyat dünyasında istihdam edilebilirler. Felsefe Lisans Programı Mezunları, Milli Eğitim Bakanlığının yanı sıra örneğin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının ülke çapındaki yaygın kurumlarında, yerel yönetimlerde özellikle Aile Danışmanı olarak topluma çok büyük katkıda bulunabilirler. Farklı kurumların Etik Kurulları’nda, özel eğitim kurumlarında ve özellikle de her geçen gün sayısı artan Bilim Sanat Merkezleri’nde daha etkili konumlarda çalışabilirler; felsefi danışmanlık, mentörlük yapabilirler. Stratejik araştırma kurumlarında, düşünce kuruluşlarında çalışabilirler.

AUZEF Felsefe Bölümünden Mezun Olma Şartları Nelerdir ?

Açık öğretim Felsefe Lisans Programından mezun olmak için öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olması, 240 AKTS Kredisini tamamlamış olmaları, mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir. Tüm bu şartları yerine getiren öğrenci, Açık öğretim Fakültesi Felsefe Lisans Programı Diploması alır.

İstanbul Üniversitesi AUZEF Felsefe Bölümünde Nasıl Başarılı Olabiliriz?

Felsefe lisans programında başarılı olmak için, çıkmış felsefe sorularını çözerek ve sitemizde yayınladığımız auzef felsefe ders notlarından yararlanarak bölümü başarı ile bitirebilirsiniz.

Felsefe Lisans Programlarında Okutulan Dersler Nelerdir?

İstanbul Üniversitesi Felsefe Lisans Bölümü:

1.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Felsefenin Temel Kavramları
 • Felsefeye Giriş
 • İlkçağ Felsefesi
 • Klasik Mantık
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I

1.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Bilgi Felsefesi
 • Felsefi Düşüncenin Oluşumu
 • İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi
 • İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi Metinleri
 • Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II

2.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Ahlak Felsefesi
 • Felsefenin Temel Disiplinleri
 • İslam Düşüncesine Giriş
 • Modern Mantık
 • Psikolojiye Giriş I
 • Sosyolojiye Giriş I

2.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Akıl ve Eylem
 • Felsefe Bilim Din İlişkileri
 • Klasik Türk Düşüncesi
 • Ortaçağ Felsefesi Tarihi
 • Psikolojiye Giriş II
 • Sosyolojiye Giriş II

3.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • Felsefe Tarihi Sorunları I
 • Modern Felsefenin Oluşumu
 • Sosyal Psikolojiye Giriş I
 • Sosyoloji Tarihi I
 • Tarih Felsefesi
 • Türk İslam Felsefesi Tarihi I

3.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • Felsefe Tarihi Sorunları II
 • Mantık Felsefesi
 • Sosyal Psikolojiye Giriş II
 • Sosyoloji Tarihi II
 • Türk İslam Felsefesi Tarihi I
 • Yeniçağ Felsefesi

4.Sınıf Dersler (Güz Dönemi)

 • YY Felsefesinin Temel Sorunları
 • Değer Felsefesi
 • Mantık Çeşitleri I
 • Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi
 • Pozitivist Felsefe
 • Siyaset Felsefesi

4.Sınıf Dersler (Bahar Dönemi)

 • YY Felsefesi
 • Çağdaş Sosyoloji Teorileri
 • Mantık Çeşitleri II
 • Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi
 • Yaşama Felsefeleri
 • Zihin Felsefesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir